header-bg header-bg header-bg header-bg
Київ, вул. Липська, 10
тел.: 044-383-67-33
Ваш надійний партнер для
комплексних бізнес-рішень
укр

Рецензування

Компанія «Бізнеспартнери» проводить рецензування звітів, суть яких полягає в неупередженому об'єктивному розгляді оцінки майна особою, яка не має особистої матеріальної або іншої заінтересованості в результатах такої оцінки. Процедура рецензування полягає в критичному розгляді звіту та наданні висновків, що стосуються його повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна.

Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку майна та її результати. Використовується для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та інших осіб, які мають зацікавленість в неупередженому критичному розгляді оцінки майна.

Рецензування проводиться при необхідності підтвердити отриману в процесі оцінки вартість об'єкта, довести в суді про те, що результати оцінки є достовірними, погодити чи затвердити результати оцінки в державних органах або вищих органах управління підприємством.

За результатами роботи рецензент компанії «Бізнеспартнери» готує рецензію у письмовій формі, яку скріплює підписом.

  • звіт класифікується за такими ознаками:звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
  • звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, які не вплинули на достовірність оцінки;
  • звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися і цілях, визначених у звіті, після виправлення зазначених недоліків;
  • звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Ціни та терміни виконання робіт з рецензування звітів різняться в залежності від виду об'єкта, тому визначаються індивідуально при укладенні договору на надання послуг.